prev next

quạt Mini USB Cartoon 4inch và 6 inch

  • Số Mã sản phẩmB000810
  • Trọng lượng0g
  • Lượng hàng trong kho 100
  • Thời gian giao bán 2014-07-02
  • Giá39.000VNĐ
  • Đăng ký thành viên:39.000VNĐ
  • Lần click :832
  • Đánh giá của khách hàng comment rank 5
  • Số lượng sản phẩm mua:
  • Tổng giá trị:

Miêu tả sản phẩm

Thuộc tính sản phẩm

Logo sản phẩm

(Tổng0bình luận)Bình luận của khách hàng

Tên đăng nhập: Tên đăng nhập ảo
E-mail:
Bình đẳng cấp cho sản phẩm :
Nội dung bình luận:
Hướng dẫn nhập hàng
·nhập hàng
·mua hàng
thanh toán/gui hàng
·phuong thuc thanh toán
·thanh toán
·chuyển hàng
chuyển hàng
·chuyển hàng
Liên hệ
·Liên hê
Công ty Giới thiệu
·gioi thiêu công ty